نام کالا: تابلو خوشنویسی صبوری

چو می توان به صبوری کشید جور عدو/چرا صبور نباشم که جور یار کشم
سعدی

ابعاد: ۱۸*۱۳

خوشنویسی: استاد جعفر آذری

تابلو
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها

1 2 
<<    <      >    >>