نام کالا: گلدان

جنس : سرامیک

دست ساز

ابعاد: دهانه گلدان به قطر13 و ارتفاع 10 سانتی متر

استفاده به عنوان گلدان، جامدادی، جاقاشقی

بدلیل دست ساز بودن فرم  و انداازه ها ممکن است متفاوت باشد

کاری از گروه بهرامی

گلدان
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها