موسسه حمایتی خانه مهر کودکان سازمانی مستقل ، غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که آموزش کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل، آموزش کودکان کار و خیابان، حرفه آموزی به زنان سرپرست خانوار ، ایجاد کارگاه های خود اشتغالی ، کمک های عملی به خانواده های آسیب دیده و آسیب پذیر از جمله فعالیت های موسسه میباشد. اولین ساختمان پذیرای کودکان ، خانه کودک مهر است که مدیریت آن را خانم ژیلا بشیری وآقای مهدی بشیری بر عهده دارند . مکان فعلی خانه کودک مهر در محله دروازه غار می باشد که توسط شهرداری منطقه ۱۲ در اختیار موسسه قرار داده شده است.

پیکسل گلستان

طراحی و اجرا: کودکان خانه مهر کودک

کاری از خانه مهر کودک

تمامی عواید فروش برای خانه مهر کودک است

پیکسل
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها